Algemene Voorwaarden

Voordat je je opgeeft voor een workshop is het belangrijk om deze Algemene Voorwaarden door te lezen. Zodra je jezelf inschrijft voor een workshop of cursus ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 

Aflasten

1. Studio Dapper behoudt zicht het recht om een workshop ten alle tijde af te lasten. We doen er alles aan om dit te voorkomen, maar wanneer dit gebeurt krijgen de deelnemers van de workshop het betaalde geld 100% terug.

 

Afmelden

2. Als je je afmeldt voor een workshop worden er sowieso €5,- aan administratiekosten ingehouden. Het kost ons namelijk geld om je betaling te ontvangen.

Wanneer je je afmeldt vóór 14 dagen voor de workshop plaats vindt, dan krijg je het resterende bedrag helemaal terug (min de €5,- administratiekosten.)
Wanneer je je tussen 14 – 7 dagen van tevoren afmeldt krijg je 50% van het betaalde bedrag terug.
Wanneer je je afmeldt binnen 7 dagen voordat de workshop plaats vindt, dan kunnen we helaas het bedrag niet terugbetalen in verband met de gemaakte kosten.

3. Als je een vervanger hebt die mee wil doen in jouw plaats, dan maken we jouw betaling terug over zodra de betaling van je vervanger binnen is.

 

Inschrijven en betalen

4. Je deelname aan een workshop is pas definitief wanneer je betaling binnen is. Als je je wel hebt opgegeven, maar je betaling is niet binnen vóór 7 dagen voordat de workshop of cursus begint, kunnen wij je plekje aan iemand anders geven.

5. Als een workshop vol zit kun je ons mailen om je op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van je e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop]’ en vergeet niet je volledige naam en telefoonnummer toe te voegen. We nemen zo snel mogelijk contact met je op zodra er een plekje vrij is gekomen.

 

Aansprakelijkheid

6. Tijdens de workshops wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op je kleding of spullen. Je bent zelf verantwoordelijk hiervoor, dus denk er altijd aan om oude kleding aan te trekken als we gaan werken met bijv. verf of inkt. We kunnen je kleding of andere eigendommen niet vergoeden als deze hierdoor bevuild of beschadigd raken.

7. Studio Dapper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

 

Klachten en problemen

8. Heb je een klacht over een workshop? Neem dan contact met ons op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.

9. Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of cursus, dan heeft Studio Dapper het recht om deze persoon te weigeren tijdens volgende workshops. De deelnemer krijgt hierbij niet het betaalde bedrag terug.

 

Overig

10. Studio Dapper behoudt zich altijd het recht om de workshops inhoudelijk te veranderen. Ook kunnen wij de prijzen aanpassen van de workshops en we zullen dit bijvoorbeeld doen als we andere kosten moeten maken op het gebied van o.a. materialen.